Peridect zaštita perimetra – Peridect Srbija

Sistem koji omogućava preciznu detekciju provale – preskakanja , sečenja ograde, podizanja ograde
Brza i jednostavna instalacija sistema, mogućnost integracije u druge sisteme

Peridect zastita
Peridect Srbija

Topologija sistema

Zaštita ograde , perimetra

Primer instalacije i primene sistema Peridect